Elektronische en Elektromechanische Componenten "Let's make things compatible"

Contact opnemen

Voorwaarden

HF Technology hanteert de Algemene Leverinsvoorwaarden voor de instrumentenbranche, uitgegeven door de Vereniging Federatie Het Instrument, gevestigd te Amersfoort, verder te noemen de Vereniging, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 22 december 1998, nummer 429/1998, alsmede bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Eemland te Amersfoort op 20 november 1998.

An english version of our General Terms and Conditions can be downloaded here.